دانلود رایگان


بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن - دانلود رایگاندانلود رایگان دروغگویی عادت زشتی است كه وقتی در یك جامعه یا در یك فرد پیدا شود، میزان استفاده از نیروهای جامعه را كاهش می‌دهد، اعتماد سلب می‌گردد و در نتیجه نظم و روال امور ضعیف می‌شود و چون این عادت زشت از كودكی در كودك شكل می‌گیرد باید جلوی بروز این پدیده را از كودكی گرفت و به درمان آنها اقدام كرد

دانلود رایگان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن

دروغگویی عادت زشتی است كه وقتی در یك جامعه یا در یك فرد پیدا شود، میزان استفاده از نیروهای جامعه را كاهش می‌دهد، اعتماد سلب می‌گردد و در نتیجه نظم و روال امور ضعیف می‌شود. و چون این عادت زشت از كودكی در كودك شكل می‌گیرد باید جلوی بروز این پدیده را از كودكی گرفت و به درمان آنها اقدام كرد.
این موضوع در 5 فصل انجام شده است. در فصل اول در بارة ضرورت و اهمیت تحقیق و هدف كلی آن و روش آماری و وسیلة تحقیق و محدودیت تحقیق و تعریف واژه‌ها و وظیفه‌های تحقیق صحبت شده است كه فرضیه‌ها عبارتند از :
1-   آموزشهای نادرست خانواده و الگوهای ناصحیح ارائه شده توسط والدین، باعث دروغگویی در كودكان می‌شود.
2-   انتظارات معقول والدین و اطرافیان كودك، باعث كاهش دروغگویی آنان می‌شود.
3-   دروغگویی بیشتر كودكان از احساس كمبود و نیازهایشان سرچشمه می‌گیرد.
و در فصل دوم در مطالعات گسترده در بارة دروغگویی، علل و درمان آن صحبت شده همچنین به عوامل تربیتی و اجتماعی آن پرداخته شده و در بارة هر یك مفصلاٌ توضیح داده شده است. و در آخر فصل دوم در باره پیشنه تحقیق كه از دو تحقیق مشابه تحقیق خود استفاده شده است. صحبت شده است و آن دو تحقیق نقد و بررسی گردیده است.
در فصل سوم تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات از كتابها و مجلات و مقالات و پژوهش نامه‌های پراكنده مربوط به موضوع گردآوری شده است و همچنین شیوة گزینش جمعیت آماری كه تعداد 60 نفر از معلمان آموزشی ابتدائی مشهد هستند و از بین مدارس ابتدائی مشهد بطور تصادفی انتخاب شده‌اند. و همچنین متغیرها و تعاریف عملی آنها و یك متن پرسشنامه نوشته شده است.
در فصل چهارم روش آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها است. از روش آماری پیمایشی استفاده شده است و در بارة هر سئوال پرسشنامه یك جدول و نمودار ترسیم شده و در آخر هم برای هر فرضیه یك جدول و نمونه آورده شده است و در زیر هر نمودار توصیفی بیان شده است.
در فصل پنجم نتیجه گیری از داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها شده و در كل نتیجه گرفته می‌شود كه تمام عوامل ذكر شده در دروغگویی كودكان مؤثر بوده، مخصوصاٌ عوامل خانوادگی و كمبودها كه این پدیده راتشدید می‌كند و بعد محدودیتهای اجرای  تحقیق كه همان عدم دسترسی به تحقیقات مشابه بوده و چند كاربرد و توصیه به اولیاء و دست اندركاران تعلیم و تربیت و در آخر هم فهرست منابع و مأخذ آورده شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول مقدمه تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
خلاصه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقق
اهداف ‌تحقیق
روش آماری
ابزار تحقیق
محدودیت تحقیق
تعریف اصطلاحات و تعارف عملیاتی متغیرها
فصل دوم بررسی   پیشینهة تحقیق
مقدمه
برخورد با دروغگویی و عدم صداقت کودک
علائم و نشانه‌های دروغگو
علل دروغگویی
الف ) عوامل اجتماعی
۱ـ جلب توجه و تحسین ‌
۲ـ بدآموزی
۳ـ احساس کمبودها ‌
۴ـ احساس حقارت
۵ـ لاف زنی و گزافه گویی
۶ـ تأثیر نفوذهای بد
۷- بی تفاوتی محیط زندگی کودک نسبت به دروغگویی و راستگویی
۸ـ میل به جلب اعتبار و کسب امتیازات ثانوی
۹- آرزوو رؤیا
ب – عوامل تربیتی ‌
۱- آموزشهای نادرست خانواده
۲-بی اعتمادی طفل نسبت به. ..
۳ـ ترس
۴ـ آزمایش والدین
۵ـ کمبود محبت
۶ـ تهدید کودک به انجام عملی که اجرا شدنی نیست.
۷ـ انتظار و توقع بیش از حد از کودکان
ج ) درمان دروغگویی
۱- تعدیل انتظارات ‌
۲- نشان دادن ارزش راست گفتن
۳- اجازه بیان احساسات
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
روش آماری و تجزیه وتحلیل داده‌ها
تجزیه وتحلیل داده‌ها
فصل چهارم نتایج تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
کل فرضیه‌ها و سئوالات
فصل پنجم بحث و تفسیر نتایج تحقیق
نتیجه گیری
محدودیت‌های اجرای تحقیق
کابردها
فهرست منابع و مأخذبررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن


پایان نامه


دانلود پایان نامه


پروژه


دانلود پروژه


مقاله


دانلود مقاله


تحقیق


دانلود تحقیق


پایان نامه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان


دانلود پایان نامه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان


پروژه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان


دانلود پروژه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان


مقاله علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ... و راههای درمان آن. دروغگویی ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ... دبستانی و راههای درمان آن.

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و ... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

... دانلود پایان نامه و طرح توجیهی و ... تعریف مسئولیت اجتماعی . ... بررسی ترک در ...

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی علل اجتماعی و تربیتی ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن, ... علوم اجتماعی.

تحلیل اجتماعی دروغگویی - farsibuzz.ir

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان ... و تربیتی دروغگویی ...

فهرست مطالب: پایان نامه بررسی علل اجتماعی و تربیتی ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... و تربیتی دروغگویی ...

dadajan.bologfa.com - طرح تحقیق روانشناسی وعلوم تربیتی

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... كودكان ج ) درمان ...

روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود پایان نامه با …

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... بررسی علل و عوامل ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

... دانلود پایان نامه و طرح توجیهی و ... تعریف مسئولیت اجتماعی . ... بررسی ترک در ...

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی علل اجتماعی و تربیتی ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن, ... علوم اجتماعی.

تحلیل اجتماعی دروغگویی - farsibuzz.ir

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان ... و تربیتی دروغگویی ...

فهرست مطالب: پایان نامه بررسی علل اجتماعی و تربیتی ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... و تربیتی دروغگویی ...

dadajan.bologfa.com - طرح تحقیق روانشناسی وعلوم تربیتی

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... كودكان ج ) درمان ...

روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود پایان نامه با …

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... بررسی علل و عوامل ...

بررسي شناخت غلط هاي املايي رايج در بين دانش آموزان

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... آن ها به پایه ی ...

بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش …

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای ... بررسیو درمان ...

بررسی شناخت غلط های املایی رایج در بین دانش آموزان

... علوم تربیتی ... و مقاله بررسی شناخت غلط های ... کنید و جایزه بگیرید در تابستان ...

دانلود پایان نامه | کانون نور | مقاله ،پایان نامه ، پروژه ...

... مقاله ،پایان نامه ، پروژه کارآموزی،کارآفرینی و ... دانلود پاورپوینت بررسی بتن و بتن ...

روش‌های درمان دروغگویی - روان …

علل دروغگویی. ... مهم کاری یا اجتماعی و یا در برخورد با ... روی بدن و مدیریت و درمان ان ...

پایان نامه و پروژه های دانشگاهی

پایان نامه و پروژه های دانشگاهی - - پایان نامه و پروژه های ... بررسی موضوع بازار , بررسی , ...

درمان - p30file.sidonline.ir

بررسی درمان سریع در ... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای ...

دانلود مقالات روانشناسی و علوم تربیتی (1)

دانلود مقالات روانشناسی و علوم تربیتی ... کلیک کرده و فهرست مقاله در ... علل و عوامل ...

پرسشنامه پایداری اجتماعی

... پرسشنامه ناپیروی تكانشیپرسشنامه مزیت رقابتیپرسشنامه علل ... و در برنامه ... اجتماعی محلات ...

دانلود پایان نامه روانشناسی و دانلود پایان نامه علوم ...

... نامه علوم تربیتی ... و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در ...

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های …

... و ابعاد مثبت آن را در ... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای ...

علوم تربیتی - shekardownload.com

محصولات دسته علوم تربیتی. ... بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1

... پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1 ,دانلود مقاله و ... نویسی حرفه ای در ... و بررسی نمونه ...