دانلود رایگان


نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) - دانلود رایگاندانلود رایگان دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد

دانلود رایگان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

چکیده:
دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

                                               صفحه
چکیده............................................
مقدمه........................................... 1
الف: سوالات تحقیق................................ 3
ب: علت انتخاب موضوع............................. 4
ج: سابقه موضوع.................................. 5
د: روش تحقیق و مشکلات آن......................... 6
و: ساختار تحقیق................................. 7

فصل اول
کلیات (تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)   8
مبحث اول: پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی.. 8
مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی ....... 13
مبحث سوم: ارکان دیوان کیفری بین المللی......... 16
گفتار اول:  قضات............................... 16
گفتار دوم: ریاست............................... 17
گفتار سوم: دادستانی............................ 18
گفتار چهارم: شعب دیوان......................... 19
گفتار پنجم: دبیر خانه دیوان.................... 19
گفتار ششم: مجمع دول متعاهد..................... 20
مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن    21
گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی ........ 21
گفتار دوم: ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی...... 23
مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان    25
گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی................. 26
گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ................ 27
گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط.................. 28
مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی  29
گفتار اول: نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی.... 29
گفتار دوم: ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان 31
گفتار سوم: شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی  36
فصل دوم
 دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها 40
مبحث اول: دادسرای دیوان........................ 40
مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او..... 41
مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت   43
مبحث چهارم: جرائم مشمول صلاحیت دیوان............ 44
گفتار اول: جنایات تجاوز........................ 45
گفتار دوم: نسل کشی............................. 46
گفتار سوم: جنایت های علیه بشریت................ 47
گفتار چهارم: جنایت های جنگی.................... 50
فصل سوم
 نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله   58
مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت  58
گفتار اول‌: شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان........................... 68
گفتار‌دوم: شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان........................................ 70
گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان........................................ 73
مبحث دوم: دادستان و محدودة قدرت و وظایف آن در تحقیق و تعقیب یک وضعیت............................................... 75
گفتار اول: شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان.. 77
گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات   81
گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حفظ حقوق متهمین، قربانیان، شهود............................................... 84
گفتار چهارم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه............................................... 89
گفتار پنجم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان    93
گفتار ششم: نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست 95
گفتار هفتم: اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان............................ 98
مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه 100
گفتار اول: دادستان و شعبه مقدماتی............. 100
گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر
 به فرد تحقیق................................. 102
گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان. 104
گفتار چهارم: تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل.............................................. 109
گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان................................ 113
فصل چهارم
 وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای 115
مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه......... 115
گفتار اول: بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم.......................................... 117
گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم.................................. 119
گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی 120
مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم.......... 122
گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی 122
گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات.................................. 124
گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان.......... 127
گفتار چهارم: اجرای حکم و دادستان.............. 130
نتیجه گیری.................................... 131
منابع و ماَخذ.................................. 136نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)


دادستان


دیوان کیفری بین المللی


پایان نامه


پروژه


تحقیق


مقاله


پژوهش


دانلود پایان نامه


دانلود پروژه


دانلود تحقیق


دانلود مقاله


دانلود پژوهش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ...

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

دیوان بین المللی کیفری از ... نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) چکیده: دیوان بین ...

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) ... نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) ...

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

دادستان دیوان کیفری بین المللی پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پژوهش ... در پاورپوینت ...

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (328 …

ادامه خواندن نقش دادستان در دیوان کیفری بین ... نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc)

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد حقوق با موضوع نقش دادستان در ...

... نقش دادستان در دیوان ... دیوان بین المللی کیفری از ... در دیوان کیفری بین المللی (icc) ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل …

... نقش دادستان در دیوان کیفری ... کیفری بین المللی (icc) ... نقش دادستان در دیوان ...

پروژه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش ...

... نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) دیوان بین المللی ... نقش دادستان در دیوان ...

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) - 372

... نقش دادستان در دیوان کیفری ... با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در

نقش دادستان در ... (icc) استاد ... اقدامات در مورد تاسیس دیوان کیفری بین المللی با روند ملایمی ...

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد حقوق با موضوع نقش دادستان در ...

... نقش دادستان در دیوان ... دیوان بین المللی کیفری از ... در دیوان کیفری بین المللی (icc) ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل …

... نقش دادستان در دیوان کیفری ... کیفری بین المللی (icc) ... نقش دادستان در دیوان ...

پروژه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش ...

... نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) دیوان بین المللی ... نقش دادستان در دیوان ...

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) - 372

... نقش دادستان در دیوان کیفری ... با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در

نقش دادستان در ... (icc) استاد ... اقدامات در مورد تاسیس دیوان کیفری بین المللی با روند ملایمی ...

دانلود نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) ... (در صورتی که ایمیل به صندوق ورودی شما نرسیده ...

دانلود پایان نامه ارشد حقوق - نقش دادستان در دیوان کیفری ...

نقش هنر و ادبیات در آموزش دینی و ... نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) ...

دانلود پایان نامه درباره نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

کیفری دادستان حقوق بین الملل دیوان کیفری بین المللی (icc) ... و نقش دادستان در دیوان بین ...

کاوه آهنگر - صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی (ICC)

... صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی (icc) ... دادستان دیوان نیز در هر ... يكم نقش عمده اي در ...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری ...

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) ... اندیشه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی به ...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری ...

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) ... اندیشه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی به ...

حقوق بین الملل: ( ICC )دادگاه بین المللی کیفری

ساختمان دیوان بین المللی کیفری ... باشند که در راس آن دادستان و یک ... ( icc )دادگاه بین المللی ...

تطبیق حقوق و تکالیف دادستان در دیوان بین المللی کیفری

دادستان در دیوان بین المللی ... وی نقش دادستان و نقش ... دیوان کیفری بین المللی‏‎icc ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل …

... دادستان در دیوان کیفری ... نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (icc) دیوان بین المللی ...

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

نقش دادستان در دیوان ... ایجاد دیوان کیفری بین المللی ... دیوان کیفری بین المللی (icc) ...

دیوان کیفری بین المللی - blogylaw.com

9/7/2013 · دیوان کیفری بین المللی ... (International Criminal Court ... اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در اصل 27 ...

گامهای استوار دیوان بین المللی کیفری

دیوان کیفری بین المللی از زمان تاسیس تا کنون نقش بسیار پر رنگی در ... دادستان دیوان کیفری بین ...

تحویل عبداله السنوسی به ICC و پاره ای از مسایل …

... به دادستان دیوان کیفری بین ... دیوان کیفری بین المللی ... در دیوان کیفری بین ...

دانلود رایگان پایان نامه نقش دیوان کیفری بین المللی در ...

... نقش دادستان در دیوان کیفری ... در دیوان کیفری بین المللی (icc) ... نقش دیوان کیفری بین ...

دانلود رایگان مقاله نقش دیوان داوری بین المللی در

... نقش دیوان بین المللی دادگستری ... نقش دادستان در دیوان کیفری ... دیوان کیفری بین المللی (icc) ...