دانلود رایگان


مقاله در مورد آنتن - دانلود رایگان



دانلود رایگان از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند

دانلود رایگان مقاله در مورد آنتن
فهرست مطالب

پیشگفتار                                                                                              
فصل اول                                                                                                                   

طرح تحقیق                                                                                                                

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                       
اهمیت انجام تحقیق                                                                                  
اهداف كلی تحقیق                                                                                   
هدف های ویژه  تحقیق                                                                              
روش انجام تحقیق                                                                                    
فصل دوم                                                                                            
مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                                 
2_1: تاریخچه                                                                                        
2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد                                                                   
الف) آنتن هرتز                                                                                       
ب) آنتن ماركنی                                                                                      
پ) آنتن شلاقی                                                                                                
ت ) آنتن لوزی ( روبیك)                                                                            
ث) آنتن V معكوس                                                                                 
ج) آنتن ماکروویو                                                                                     
چ) آنتن آستینی                                                                                               
ح) آنتن حلزونی                                                                                      
ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA                                              
2-3 : پارامترهای آنتن                                                                               
نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                           
دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                        
نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                            
نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                               
نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                         
جهت دهندگی آنتن ها                                                                              
پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                
شعاع های فرعی آنتن ها                                                                            
مقاومت پرتو افكنی  آنتن                                                                                     
امپدانس ورودی آنتن                                                                                
سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                 
طول موثر آنتن                                                                                       
پهنای نوار فركانس آنتن ها                                                                          
پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                  
پلاریزاسیون خطی                                                                                    
پلاریزاسیون دایره ای                                                                                          
پلاریزاسیون بیضوی                                                                                  
ساختمان مكانیكی آنتن ها                                                                          
اندازه آنتن                                                                                            
نصب آنتن ها                                                                                          
خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                      
رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                              
محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                 
فصل سوم                                                                                                                 
شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                      
2-1:سخت افزار شبکه                                                                               
2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                           
2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                               
2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                                              
2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                                            
2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                                             
2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)                                             
2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)                                                  
2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                                 
2-2: نرم افزار شبکه                                                                                 
2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer)                                                         
2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                                 
2-2-3:لایة شبکه                                                                                    
2-2-4:لایة انتقال(Transport layer)                                                         
2-2-5:لایة کاربرد (Application layer)                                                     
2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)                                                        
2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                      
2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11                                                                            
2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده                                                             
2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16                                                                             
فصل چهارم                                                                                                              
آنتن های هوشمند                                                                                                     
 بخش اول                                                                                                                   

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                                                       
تداخل هم کانال                                                                                      
اثرات محوشدگی                                                                                               
4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                                                        
4- الف - 2: مدلهای کانال                                                                           
4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model                                                             
4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
Spread scatterers                                                                             
4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)                                          
4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)            
3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
(GWSSUS)model                                                                             
3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)                             
4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)
4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                                      
4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)                                    
4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف                                           
انواع آنتن های هوشمند                                                                             
4-الف-4:ردیابی وتكنیك های بیم آرایه سوئیچ شده                                             
4-الف –5: راهبردهای شكل دهی بیم ثابت                                                       
4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شكل دهی بیم                                                        
4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شكل دهی سیگنال                                               
4- الف-6-2: تركیب های آرایه ای تنظیمی                                                       
 4-الف –6-3: تركیب آرایه پرتو سوئیچ شده                                                     
مثال 1-4                                                                                             
4-الف-7: نكات نتیجه گیری شده                                                                            
بخش دوم                                                                                                                    

آنتن های آرایه فازی                                                                                                   

4-ب-1:تاریخچه                                                                                      
4-ب-2: انواع آرایه ها                                                                                
4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array)                                                 
4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array)                                                 
4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی                                                                     
4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز                                                            
4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر                                
فصل پنجم                                                                                                                 

نتیجه و ﭘیشنهاد                                                                                                           
منابع                                                                                                   

 ......................................
از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند.
امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته باشیم .
این پایان نامه از 5 فصل تشكیل شده است.
فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.




















مقاله در مورد آنتن


مقاله در مورد آنتن


دانلود مقاله در مورد آنتن


خرید مقاله در مورد آنتن


دانلود و خرید مقاله در مورد آنتن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد آنتن هاي هوشمند

آنتن در سيستم هاي مخابراتي بيشتر از تمام بخش هاي ... دانلود مقاله در مورد آنتن هاي ...

مقاله در مورد آنتن - iranten.net

فروش دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل. شرکت بازرگانی ایران آنتن. ارائه دهنده راهکارهای ...

دانلود مقاله آنتن های هوشمند

در فایل اصلی مقاله ، به هم ریختگی وجود ندارد; دانلود انلاین مقاله پس از پرداخت وجه ...

مقاله در مورد آنتن های مخابراتی

شامل 313 کتاب و مقاله به زبان های فارسی و عربی در رد فرقه ضاله بهاییت شامل 313 کتاب و ...

مقاله در مورد آنتن های هوشمند برای رشته مخابرات

آنتن های هوشمند امروزه كوشش هاى پيگيرانه اى در جهت استفاده هرچه بيشتر از امواج به جاى ...

پورتال ویژه تقویت کننده و مسدود کننده موبایل – مقاله آنتن ...

... آنتن های مخابراتی مقاله آنتندانلودرایگان مقاله آنتن ها بیسیم مقاله در مورد آنتن ...

دانلود تحقیق آنتن‌های مورد استفاده در محافظت …

تحقیق در مورد آنتن‌های مورد استفاده در محافظت الکترونیک ، مقاله در مورد ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد انتن

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد انتن های موبایل و پروژه ...

دانلود مقاله انواع آنتن ها | جزوه

مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت ... دانلود مقاله انواع آنتن ...

دانلود رایگان مقاله کامل در مورد آنتن | جزوه ها دات کام

دانلود مقاله . در صورت نیاز رمز فایل www.jozveha.com می باشد. فهرست مطالب. عنوان. پیشگفتار

سخنی در مورد، مولانا کمال الدین کاشفی دانشمند …

سخنی در مورد مولانا کمال الدین کاشفی دانشمند بزرگ سبزواری - مجله اینترنتی اسرارنامه ...

سامانه بازشناسی با امواج رادیویی - ویکی‌پدیا، …

آشنایی. تصوّر کنید که وارد یک فروشگاه زنجیره‌ای شده‌اید و اقلام مورد نیاز خود را ...

همکاری در فروش | فروشگاه ... - frotel.com

لیست لجستیک های فروتل لجستیک های فروتل در سراسر ایران آماده ارائه ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی …

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و الکترونیک - دانلود انواع مقاله ...

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب

در این مقاله برای محاسبه Page rank دو الگوریتم آورده شده است که در آنها از RL استفاده شده است.

خواندنی هایی در مورد خوانندگان ايران [آرشيو] - P30World ...

عارف در ۲۱ سالگی شروع به خوانندگي در تلويزيون ملي ايران کرد عارفآشنايي عارف با دنياي ...

جوابیه شرکت ملی نفت به مقاله الف و توضیحات نویسنده مقاله

بدنبال انتشار مقاله ای از آقای رضا نجفی کارشناس نفت در تاریخ دوم آبان 95 در خصوص ...

شبکه های حسگر چیست؟ - ce.kashanu.ac.ir

اين مقاله ضمن ... می کند,بهره آنتن را در آن جهت محاسبه ... در مورد WirelessIOPort ,send و ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ...

سخت افزار مورد نیاز ویندوز 10

سخت افزار مورد نیاز ویندوز 10 . در آستانه ورود ویندوز 10 به بازار بسیاری از کاربران ...

ادامه ی مقاله ی همه چیز برای مرکز استان شدن سبزوار …

ادامه ی مقاله ی همه چیز برای مرکز استان شدن سبزوار فراهم است - مجله اینترنتی اسرارنامه ...

هارپ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نظریات متعددی در مورد «خطرات پروژه»، و یا استفاده از این تأسیسات بعنوان یک سلاح تا ...

روش جستجوی تحقیق ها و مقالات در گوگل

روش جستجوی تحقیق ها و مقالات در گوگل . ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که از طرف ...

پارسی نیوز

پایگاه بزرگ و پیشرفته خبری ... «مشرق نیوز» اما با بررسی قیمت گوشی ها در سال گذشته در ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

مشاوره در انجام پایان نامه ها در واقع یکی از موثرترین و مهمترین اقدامات دوران تحصیل ...

پارسینه|Parsine

تخریب منزل مسکونی در رام الله; پاسخ قاطع دولت به ادعای آمریکا درباره انتخابات ۹۲

بهداشت محیط در بیمارستان | پرستاران توانمند ايران

تهوع و استفراغ بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی قلب (ترجمه مقاله) تعویض دریچه قلب

9. ليست پروژه هاي رشته برق- كنترل - الكتروفورس

اگه نياز به مشاوره درباره پروژه اي در زمينه رشته برق كنترل داريد ميتوانيد به سايت ما ...

Plaza.ir | فروشگاه گوشی، لوازم جانبی و تعمیراتی …

تمامی کالا ها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می ...